طراحی برند بوکلت

آنچه که باعث ماندگاری نام تجاری شما می شود طراحی برند بوکلت و ایجاد ثبات رویه در ارائه هویت سازمانی شماست. برند بوکلت یا کتابچه هویت سازمانی برای معرفی برند و محصولات شرکتی استفاده می شود. برای ایجاد تجربه خرید موفق در مشتریان استفاده از یک لوگو، فونت ها، رنگ ها و تصاویر خاص تاثیر بسیاری در ایجاد خاطره مثبت در آنها خواهد داشت.

طراحی برند بوکلت باید با ایجاد سبک مشخص، برند را در میان سایر رقبا قابل تشخیص سازد و حس اعتماد و اطمینان در مخاطبان ایجاد کند.

پارامترهای مهم در طراحی برند بوکلت

  • لوگو و امضای برند: هرچند در بیشتر مواقع لوگو از پیش طراحی شده است، طراحی مجدد و اصلاح لوگو را با توجه به اندازه های استاندارد، نحوه قرارگیری، تعیین جایگاه ها، تعیین ویژگی ها و انواع لوگو با توجه به زمینه های رنگی متفاوت برای چاپ در دستگاه های متفاوت را نباید نادیده گرفت.
  • تعیین پالت رنگی و سازمانی برند: معمولا حدود 3-5 رنگ برای پالت رنگی با توجه به کاربرد رنگ در لوگو و صنعت خاص انتخاب می شوند. با توجه به طرح محصولات، اندازه، نوع بسته بندی و دیگر موارد می توان از ترکیب رنگی مناسب استفاده کرد.
  • تایپوگرافی: استفاده از فونت های فارسی و انگلیسی و استایل برند باید در تایپوگرافی برند بوکلت مورد توجه قرار گیرند.
  • عکاسی برند بوکلت: ممکن است با توجه به بخش های فعالیت شرکت برای برندی خاص، نیاز به عکاسی از کارکنان، محصولات، روش ارائه خدمات و دیگر موارد باشد. عکاسی تبلیغاتی با توجه به زمینه کاری استفاده خواهد شد.
  • کاربرد المان و آیکن: معمولا در طراحی برند بوکلت برخی المان ها و آیکن ها به شکل فلت یا سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.
  • طراحی سایت برند:

ایجاد رابط کاربری سفارشی و منحصر به فرد شامل جانمایی، رنگها و فونت ها؛

ایجاد معماری سایت و سیستم راهبری متناسب؛

جایگذاری و طراحی نام برند و لوگو؛

ادغام سیستم مدیریت محتوا در سایت.