طراحی UI و UX

طراحی UI یا طراحی واسط کاربری به معنای طراحی برای سیستم های کامپیوتری و نرم افزارهاست که با تمرکز بر ایجاد حداکثر تجربه کاربری انجام می شود. این نوع طراحی با هدف ایجاد تعامل بیشتر با کاربران برای دسترسی آسان، درک و استفاده از آن برای تسهیل اقدامات کاربر انجام می شود و بنابراین کاربر محور نیز نامیده می شود.

در صورتی که یک کاربر در سایت با رویکرد طراحی UI سردرگم شود، این طراحی سایت با شکست مواجه شده است.  انتخاب عناصر رابط باید همواره آسان و قابل پیش بینی باشد.

پارامترهای مهم در طراحی UI

  • رابط کاربری تا جایی که ممکن است باید ساده طراحی شود. اجزای غیر ضروری در طراحی سایت UI جایگاهی ندارند.
  • از رنگ و بافت به طور استراتژیک استفاده می شود. جلب توجه و هدایت کاربر به مسیر مشخص با استفاده از نور، رنگ، کنتراست و بافت امکان پذیر است.
  • طراحی UI باید تا جای ممکن هدفمند باشد. روابط میان اجزای مختلف سایت باید به صورتی هوشمندانه دسترسی به مهم ترین بخش های اطلاعات در سایت را امکان پذیر سازد.
  • ایجاد یکپارچگی و ساختار رایج در وب سایت ها در طراحی UI مرسوم است. کاربران با ذهنیتی که نسبت به الگوهای پیشین طراحی سایت دارند می توانند کارها را به سرعت انجام دهند و به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند که رضایت آنها از تجربه کاربری به مراتب بالاتر خواهد بود.
  • از تایپوگرافی برای ایجاد سلسله مراتب سایت و وضوح بیشتر ارائه محتوا استفاده می شود. استفاده از فونت ها با اندازه های متفاوت و ترتیب ارائه بر قابلیت خوانایی متن می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
  • در طراحی UI سیستم با مخاطبان ارتباط موثری برقرار می کند. به کاربران در مورد تغییرات، اقدامات، جایگاه هر جزء سایت و خطاها اطلاع داده می شود.
  • در طراحی UI به پیش فرض ها اهمیت زیادی داده می شود. رفتار و هدف کاربران پیش بینی می شود و براساس آن بار کمتری بر کاربر وارد می شود. به طور مثال با پر کردن فرم که اطلاعات پیش از آن در سیستم وارد شده، تنها تایید نهایی بر عهده کاربر خواهد بود.
تکاپ
تکاپ
Centro Dentale Milanese e Torinese
Centro Dentale Milanese e Torinese
ipel
ipel
NotroMode
NotroMode