طراحی سایت آموزشی و ایجاد تحول در آموزش

طراحی سایت, طراحی سایت آموزشیسونیا صدیقی

آموزش الکترونیکی یعنی استفاده از سایت های آموزشی برای یادگیری. امروزه طراحی سایت آموزشی نقش پررنگی را در ایجاد تحول در آموزش کشورها داشته است. امروزه محققان و اساتید با استفاده از طراحی سایت آموزشی جامع امکان یادگیری و فراگیری علوم مختلف را برای مردم در هر نقطه از جهان آسان کرده اند. یکی از […]

ایجاد جذابیت در طراحی سایت آموزشی

طراحی سایت آموزشی, طراحی سایت حرفه ایسونیا صدیقی

رعایت برخی از نکات کلیدی در طراحی سایت آموزشی می تواند جذابیت سایت شما را درحد زیادی از نگاه کاربر بالا ببرد. تجربه نشان می دهد که در طراحی سایت آموزشی موفق ترین های این حوزه سایت هایی بوده اند که خصوصیات مشابهی را در طراحی سایت خود داشته اند. خصوصیات چشمگیر در طراحی سایت […]