hiwebex

شروع همکاری با کشور نروژ

اخبار

با توجه به تفاهم نامه جدید hiwebex  بخش طراحی سایت و راه اندازی کسب و کار برای چند شرکت نروژی در ایران را به عهده گرفت 5/5 (1) .

های وبکس

شرکت در مهمانی شام WPC

اخبار

حضور افراد درگیر در پروژه wpc در مهمانی شام این سازمان و قدردانی از زحمات ایشان . گروههای زیر در جلسه قدردانی حضور یافتند: گروه طراحی سایت کواردینیتور قرارداد مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه بازار از برآوردهای این جلسه شروع طراحی بخش کنترل و مدیریت پروژه برای این سازمان می باشد.         […]

هوش تجاری شرکت بیمه hiwebex

جلسه با شرکت بیمه egap

اخبار

هوش تجاری برای شرکت های بیمه ای یکی از اساسی ترین راهکاری های افزایش سود بوده و سنگ بنای این صنعت است. شرکت های بین المللی بیمه برای ارزیابی سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت نفت و نیز محاسبه درصد های سود در نظر گرفته شده برای این صنعت نیاز به خدمات هوش تجاری دارند. […]