گردهمایی مدیران صنعت نفت

اخبارسونیا صدیقی

حضور مدیران، طراحان و کارکنان شرکت های وبکس در گردهمایی مدیران خصوصی و دولتی در محل توسعه نفت و نیرو 5/5 (1) .

جلسه قرارداد طراحی سایت

اخبارسونیا صدیقی

جلسه قرارداد طراحی سایت با نهاد ریاست جمهوری شرکت های وبکس سایت خبری اقتصادی  نهاد ریاست جمهوری را انجام خواهد داد

شروع همکاری با کشور نروژ

اخبار

با توجه به تفاهم نامه جدید hiwebex  بخش طراحی سایت و راه اندازی کسب و کار برای چند شرکت نروژی در ایران را به عهده گرفت 5/5 (2) .

شرکت در مهمانی شام WPC

اخبار

حضور افراد درگیر در پروژه wpc در مهمانی شام این سازمان و قدردانی از زحمات ایشان . گروههای زیر در جلسه قدردانی حضور یافتند: گروه طراحی سایت کواردینیتور قرارداد مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه بازار از برآوردهای این جلسه شروع طراحی بخش کنترل و مدیریت پروژه برای این سازمان می باشد.         […]

هوش تجاری شرکت بیمه hiwebex

جلسه با شرکت بیمه egap

اخبارسونیا صدیقی

هوش تجاری برای شرکت های بیمه ای یکی از اساسی ترین راهکاری های افزایش سود بوده و سنگ بنای این صنعت است. شرکت های بین المللی بیمه برای ارزیابی سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت نفت و نیز محاسبه درصد های سود در نظر گرفته شده برای این صنعت نیاز به خدمات هوش تجاری دارند. […]