بازاریابی بنگاه املاک

بازاریابی بنگاه املاک

طراحی سایتسارا سلیمانپور

صاحبان بنگاه های معاملات ملکی به منظور بازاریابی بنگاه املاک از ابزارهای متعددی از جمله طراحی سایت بنگاه املاک استفاده می نمایند. بازاریابی بنگاه املاک در بازار پررقابت امروزی، کاری دشوار و بس پیچیده بوده و نیاز به پیاده سازی استراتژی های ویژه ای از سوی بنگاه داران و طراحان سایت های متعلق به بنگاه […]

باشگاه مشتریان بنگاه املاک

باشگاه مشتریان بنگاه املاک

طراحی سایتسارا سلیمانپور

پیاده سازی منوی باشگاه مشتریان بنگاه املاک در فرایند طراحی سایت برای بنگاه املاک می تواند بسیار مؤثر و کارامد باشد. از طریق این منو، امکان برقرای تعامل میان صاحبان بنگاه های معاملات ملکی و مشتریان فراهم شده و بنگاه داران قادر خواهند بود که با آگاهی بیشتری به ارائه خدمات به مشتریان و بازدیدکنندگان […]

نمونه های موفق سایت بنگاه املاک

طراحی سایتسارا سلیمانپور

بررسی نمونه های موفق سایت بنگاه املاک از منظر طراحی سایت و همچنین از نظر خدمات قابل ارائه به مشتریان، برای صاحبان بنگاه های معاملات ملکی و طراحان سایت های متعلق به بنگاه های معاملات ملکی، بسیار راهگشا می باشد. طراحی سایت بنگاه املاک می بایست به گونه ای انجام شود که سایت طراحی شده، […]

بررسی سایت بنگاه املاک

طراحی سایتسارا سلیمانپور

بررسی سایت بنگاه املاک از منظر طراحی سایت و همچنین از منظر امکانات قابل ارائه به مشتریان، می تواند در بازبینی و بهبود سایت بنگاه املاک طراحی شده تأثیر بسزایی داشته باشد. در فرایند بررسی سایت بنگاه املاک، بازدیدکنندگان به دنبال امکانات و خدمات ارائه شده از سوی بنگاه املاک به مشتریان بوده و طراحان […]