طراحی سایت در گسترش تجارت الکترونیک

طراحی سایتسونیا صدیقی

در سالهای اخیرشرکت های زیادی برای ارتقاء تجارت الکترونیک ، بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به منظور طراحی سایت و ارتقاء سایت خود در نظر گرفته اند. طراحی سایت در پیشبرد اهداف کسب کارها ، تقویت ارتباط با مشتری، شناسایی فرصت شغلی و فرصت خرید و مهمتر از همه پشتبانی از توسعه یک محصول […]