امکانات مورد نیاز برای طراحی سایت شخصی جهت معرفی

طراحی سایت, طراحی سایت حرفه ایمریم زارع

با توجه به اهدافی که در بخش قبل به آن اشاره کردیم شاید شما نیز تصمیم به طراحی سایت شخصی گرفته اید. اگر می خواهید طراحی سایت شخصی انجام دهید باید اول هدف خود از طراحی را مشخص کنید. زمانی که هدف شما از طراحی یک سایت شخصی مشخص شود به راحتی می توان گفت […]

چه کسانی اقدام به طراحی سایت شخصی می کنند؟

طراحی سایت, طراحی سایت حرفه ایسونیا صدیقی

ممکن است افراد زیادی را دیده باشید که اقدام به طراحی سایت شخصی می کنند. طراحی سایت شخصی برای هر فرد می تواند با هدف متفاوتی صورت گیرد اما به طور کلی افرادی که اقدام به طراحی این نوع سایت می کنند به سه دسته تقسیم می شوند: طراحی سایت شخصی برای افراد سرشناس و […]