مشکلات مشتریان طراحی سایت

طراحی سایتسونیا صدیقی

مشکلات مشتریان وقتی شروع می شود که طراح سایت کار را به اتمام می رساند. شاید بتوان به اطمینان گفت 40 درصد مشتریان که قبلا طراحی سایت انجام داده اند به دلایل مختلف به آنچه می خواستند نرسیده اند. بسیاری از این مشکلات با اندکی لحاظ کردن سلیقه و دقت هیچوقت پیش نمی آیند اما […]