طراحی سایت باتیسامان

موسسه باتیس سامان

شرکت خصوصی مؤسسه باتیس و سامان نگار ایرانیان با متخصصین نفت و گاز و کارشناسان بیمه، به منظور کمک به مشتریان در انتخاب خدمات بیمه، ارزیابی ریسک، ارزیابی دارایی ها و مدیریت ادعای بیمه، یک شرکت سرمایه گذاری مشترک ایجاد کرده اند. شرکت  Batisaman  به دنبال پیشرفت و سرمایه گذاری بر افراد جامعه، فرایندها و منابع فنی می باشد. این شرکت با بیش از 1500 کارمند متخصص در بیش از 43 دفتر،  قصد دارند پس از حادثه اولین افراد حاضر  در صحنه بوده و در صورت وقوع فاجعه، تیم های متخصص گرد هم می آیند.

بسیاری از متخصصان این سایت، کارشناسان باتجربه ای در زمینه کاری خود هستند، و از هنرهای زیبا و رشته های مربوط به علوم دریایی تا فراخوان محصول و مسائل زیست محیطی را شامل می شوند. این کارشناسان توسط بیمه گران، کارگزاران و بازارهای تخصصی مانند شرکت بیمه ایران و 28 شرکت ایرانی دیگر برای ارزیابی ادعاهای پیچیده با ارزش در هر کجا که در جهان رخ می دهند، دعوت به همکاری شده اند.