طراحی سایت شبکه اجتماعی کمیته ملی ایران در شورای جهانی نفت

شبکه اجتماعی کمیته ملی ایران در شورای جهانی نفت

این موسسه کار خود را با 65 عضو  از سال 1933 میلادی با پوشش دهی 5 قاره از جهان آغاز نموده و نماینده بیش از 65 درصد تولید و مصرف نفت و گاز جهان می باشد