طراحی سایت تجهیزات پزشکی تصویرطب آسیا

شرکت تصویر طب آسیا

شرکت تصویر طب آسیا یک تامین کننده نوآور محصولات با کیفیت بالا، از سال 1997 انواع تجهیزات پزشکی مختلف را در اختیار متقاضیان قرار داده است و با دارا بودن هیئت مدیره تخصصی و پرسنل با تحصیلات تکمیلی دانشگاهی به عنوان شرکت مهندسی پزشکی در زمینه تصویربرداری در بازار ایران طی 10 سال گذشته شناخته شده است.